Oferta Budimexu, warta 423,88 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu pn. "Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów-Kraśnik na odcinku od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica (wraz z węzłem) i połączenie z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła Konopnica do DK nr 19", podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Odcinek stanowi zachodni fragment obwodnicy Lublina.

Budimex zadeklarował 19-miesięczny termin wykonania i 10 lat gwarancji na wykonane prace.

Długość odcinka to ok. 9,8 km. W skład inwestycji wchodzi budowa węzłów Konopnica i Płouszowice, natomiast nie obejmuje ona węzła Dąbrowica.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do Grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków.