Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec września bieżącego roku 878,58 mld zł, co oznacza wzrost o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym i wzrost o 7,4 proc. rok do roku.

Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 994,56 mld zł, tj. zwiększyły się o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym i wzrosły o 6,2 proc. ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 567,34 mld zł (+0,2 proc. miesiąc do miesiąca i +6,9 proc. rok do roku), natomiast przedsiębiorstw - 208,82 mld zł (+1,6 proc. miesiąc do miesiąca i +10,6 proc. rok do roku).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 590,17 mld zł (+0,5 proc. miesiąc do miesiąca i +5,3 proc. rok do roku), natomiast przedsiębiorstw - 301,40 mld zł (+1,4 proc. miesiąc do miesiąca i +9,1 proc. rok do roku).

"Na wielkość miesięcznych zmian obydwu sektorów znacząco wpłynęło nabycie przez jeden z banków wierzytelności od niemonetarnej instytucji finansowej. Spadek zadłużenia odnotowano natomiast w sektorze niemonetarnych instytucji finansowych. Stan należności od tych jednostek obniżył się o 1,4 mld zł (tj. o 3,1 proc.) do 46,4 mld zł." - czytamy w komunikacie banku centralnego.

>>> Czytaj też: Oto ranking najlepszych kredytów hipotecznych we wrześniu