"Udzielenie zgody na koncentrację było jednym z warunków zawieszających wykonania umowy dotyczącej zbycia 100 proc. udziałów spółki Polbita" – czytamy w komunikacie.

W sierpniu br. Alior Bank poinformował, że zawarł warunkową umowę zbycia 100% udziałów spółki Polbita, operatora sieci 258 drogerii działających pod marką Natura, na rzecz CEPD N.V., spółki zależnej Pelionu.

Warunkiem przejścia tytułu do udziałów w spółce Polbita Sp. z o.o. jest m.in. uzyskanie przez spółkę CEPD N.V. zgody UOKiK na koncentrację.

Drogerie Natura posiadają 258 sklepów (w tym 240 własnych oraz 18 agencyjnych) i są jedną z największych sieci działających na polskim rynku kosmetycznym. Firma zatrudnia blisko 1.500 osób. Skonsolidowane przychody spółki za 2013 rok przekroczyły 420 mln zł. Spółka generuje obecnie dodatni wynik EBITDA. Według badań przeprowadzonych przez PMR, drogerie Natura są trzecim najbardziej preferowanym miejscem zakupu kosmetyków wymienianym spontanicznie przez konsumentów.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku,. Jest bankiem uniwersalnym,  notowanym na GPW w Warszawie od grudnia 2012 roku. Aktywa banku wyniosły 27,12 mld zł na koniec I półr. 2014.

CEPD N.V. (Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.) to jedna z wiodących europejskich spółek w branży detalicznej dystrybucji farmaceutyków. Poprzez swoje spółki zależne w poszczególnych krajach zarządza grupą prawie 1.300 aptek w Polsce na Litwie oraz w Wielkiej Brytanii. W Polsce CEPD N.V. za pośrednictwem spółki DOZ S.A. zarządza grupą Aptek Dbam o Zdrowie do której należy ponad 900 placówek.