Jest to pierwsze porozumienie, jakie Unia zawiera z krajem ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej). "To umowa , która jest bramą do ważnego regionu Azji. Umowa ta pomoże pobudzić wzrost gospodarczy, inwestycje oraz zatrudnienie w Unii Europejskiej.

Pomoże ona także otworzyć Europie drzwi do rynku ASEAN, który liczy 600 milionów konsumentów. To porozumienie jest także pozytywnym sygnałem dla innych partnerów z regionu i powinno utorować drogę do ukończenia negocjacji także z nimi" - powiedział unijny komisarz ds. handlu Karel de Gucht.

Singapur jest dla Unii Europejskiej piątym partnerem handlowym w Azji. W 2013 roku wartość dwustronnej wymiany handlowej wyniosła ponad 46 miliardów euro. Europa jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Singapuru.

Obecnie Wspólnota prowadzi negocjacje handlowe także m.in. z Wietnamem, Tajlandią, Malezją.