"Wzywający niniejszym informuje, że do dnia 27 października 2014 r. nie ziścił się drugi warunek prawny, określony w pkt 26 treści wezwania, tj. wzywający, we wskazanym terminie, nie uzyskał bezwarunkowej zgody Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego AMCU (the Antimonopoly Committee of Ukraine) na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli przez wzywającego nad spółką, albo bezskutecznego upływu ustawowego terminu do dzielenia tej zgody" - czytamy w komunikacie.

"Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1) b Rozporządzenia, wzywający postanowił przedłużyć okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu do dnia 28 listopada 2014 roku" - czytamy dalej.

Przewidywany obecnie dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 3 grudnia, a dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW - 5 grudnia 2014 r., podano także.

"Wzywający zastrzega sobie prawo do dalszego przedłużania okresu przyjmowania zapisów (jednokrotnie lub wielokrotnie), o czas niezbędny do ziszczenia warunku określonego w pkt 26 wezwania, o ile wskazana zgoda Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego nie zostanie udzielona w trakcie przedłużonego okresu przyjmowania zapisów" - czytamy dalej.

Cedrob ogłosił wezwanie na 23% akcji PKM Duda pod koniec sierpnia. W razie powodzenia wezwania Cedrob będzie posiadał 32,99% akcji PKM Duda. Zapisy w wezwaniu rozpoczęły się 13 października.

Na początku października Cedrob otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad PKM Duda. Warunki zawieszające wezwanie to uzyskanie zgód polskiego i ukraińskiego urzędu antymonopolowego.

Cedrob jest krajowym liderem w produkcji mięsnej i przetworów drobiowych. Posiada także m. in. fermy reprodukcyjne, wylęgarnie piskląt, wytwórnie pasz, ubojnie drobiu oraz sieć sklepów firmowych.

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PKM Duda sięgnęły 1,9 mld zł w 2013 r.