Wynik z tytułu odsetek wyniósł 296,06 mln zł wobec 254,08 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 80,37 mln zł wobec 71,31 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 40.19 mld zł na koniec III kw. 2014 r. wobec 35.76 mld na koniec III kw. 2013.

W okresie I-III kw. 2014 r. bank miał 177,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 134,28 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2014 r. wyniósł 177,76 mln zł wobec 137,78 mln zł zysku rok wcześniej.