"Na warunkach zaproszenia spółka zamierza nabyć nie więcej niż 4.486.686 akcji zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki MNI S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 4.486.686, wyemitowanych przez MNI S.A., zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A, które stanowią nie więcej niż 4,53 % kapitału zakładowego MNI"- czytamy w komunikacie.

"Nabycie akcji w ramach niniejszego zaproszenia nastąpi poprzez sprzedaż akcji MNI oferowanych spółce Com. Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która będzie nabywać akcje MNI po cenie 1,50 zł" - napisano także.

Okresie przyjmowania ofert sprzedaży rozpocznie się 21 listopada 2014 r. i potrwa do 20 grudnia 2014 r.

Termin dokonania redukcji ofert sprzedaży został ustalony na 30 grudnia, zaś przewidywana data rozliczenia transakcji sprzedaży w ramach zaproszenia to 20 stycznia 2015 roku.

"Com. Investment korzysta z formy niniejszego zaproszenia oraz zamierza dokonać zakupu na warunkach wyłącznie zbliżonych do warunków publicznego wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, uregulowanych w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu" – czytamy także.

W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.