Ceramika Nowa Gala odnotowała 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,21 mln zł wobec 5,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,51 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 58,66 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 5,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 142,47 mln zł w porównaniu z 157,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2014 r. wyniosła 8,37 mln zł wobec 41,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Ceramika Nowa Gala jest producentem gresowych płytek podłogowych. Jest notowana na GPW od 2004 r.