"Zarząd OT Logistics S.A. informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku został dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ostateczny przydział obligacji w wyniku realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia obligacji przez inwestorów. Wpłaty zostały dokonanie na wszystkie 100.000 szt. zdematerializowanych czteroletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o łącznej wartości 100.000.000 zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podawała wcześniej, że środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 60 mln zł oraz finansowanie dalszego rozwoju Grupy OT Logistics.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80% rynku) i na terenie środkowo-wschodnich Niemiec (ponad 40% rynku). Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2014 r. do Grupy dołączyły C.Hartwig Gdynia i jej spółki zależne oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia.