Przyczyny opuszczania kraju to trwający szósty rok kryzys i bezrobocie wśród młodzieży, którego poziom przekracza w Hiszpanii 53 procent.

Manuel ma 28 lat, jest absolwentem geologii i od skończenia studiów jest bezrobotny. Postanowił wyemigrować do Norwegii, która poszukuje inżynierów. - Przygotowuję się najlepiej jak potrafię. Uczę się języków. I niedługo, w ciągu najbliższych miesięcy, wyjadę - mówi Manuel.

Z badań Instytutu Vodafone wynika, że trzech na czterech młodych Hiszpanów uważa, że ma większe szanse na znalezienie pracy w innym kraju europejskim. A 70 procent ankietowanych twierdzi, że czeka ich trudniejsze życie niż miało pokolenie ich rodziców.

Odkąd w 2008 roku rozpoczął się kryzys, z Hiszpanii wyjechało ponad 250 tysięcy osób poniżej 35. roku życia. Emigrujący najczęściej wybierają kraje Unii Europejskiej oraz Amerykę Południową. 

>>> Polecamy: Wojujący islam wdziera się do Europy. Największym zagrożeniem są imigranci