"Dla 1.850 sztuk obligacji o wartości nominalnej 10.000,- zł każda, termin wykupu przypada w dniu 11.12.2017 r., zaś 1.050 sztuk obligacji o wartości nominalnej 10.000,- zł każda, spółka winna wykupić w dniu 12.12.2016 r." - czytamy w komunikacie.

Emisja obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Wszystkie obligacje będące przedmiotem emisji zostały objęte i w całości opłacone, podano także.

Organizatorem emisji był mBank.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego, od 1999 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie w: Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i we Wrocławiu.