PKN Orlen

PKN Orlen podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie możliwości otrzymania dodatkowych odpraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, o wartości do 95 tys. zł, podała spółka. >>>>

CI Games

CI Games przygotowuje trzecią część gry "Sniper Ghost Warrior" oraz kontynuację "Lords of the Fallen", poinformował prezes Marek Tymiński. >>>>

Immofinanz

Immofinanz spodziewa się jednocyfrowego zysku brutto (liczonego w milionach euro) oraz straty netto ze względu na wyższe wydatki podatkowe za II kw. 2014/15, podała spółka.>>>>

Orco Property Group

Orco Property Group powołało Erika Morgensterna na dyrektora finansowego (CFO), podała spółka. >>>>

PTI

Obligacje serii D Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego (PTI) o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł zadebiutują w środę, 17 grudnia, na rynku Catalyst, podała spółka.>>>>

Ghelamco

Ghelamco przesunęło termin składania zapisów na obligacje o łącznej wartości 50 mln zł o 1 dzień, tj. do 16 grudnia, poinformowała spółka w ostatecznych warunkach oferty obligacji serii PPA. Dzień przydziału obligacji - na 16 grudnia - pozostał bez zmian. >>>>

Altus TFI

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Ultimo Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Urząd. >>>>

Serinus

Odwiert Winstar-12bis (WIN-12bis) na polu Sabria w środkowej Tunezji został podłączony do rurociągu i uzbrojony do prowadzenia produkcji 10 grudnia, podał Serinus, którego spółka zależna jest operatorem tego pola. Z odwiertu wydobywana jest - podobnie jak na pozostałej części pola - lekka ropa o gęstości 41,5oAPI wraz z gazem towarzyszącym. >>>>

ZUK Elzab, Comp CI

ZUK Elzab objął 51.125 udziałów w kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji (CCI), stanowiących 47% kapitału zakładowego. Jednocześnie ZUK Elzab zawarł z CCI umowę sprzedaży autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz oprogramowania komputerowego, stanowiącego kluczowy element Zintegrowanej Platformy do Sprzedaży Usług, podały spółki. >>>>

Kerdos

Kerdos Group (d. Hygienika) planuje przeprowadzenie w styczniu drugiego, końcowego etapu emisji obligacji, poinformował prezes Kamil Kliniewski. Program emisji obligacji miał mieć wartość 25 mln zł, lecz obecnie spółka nie wyklucza zwiększenia jego wartości do ponad 30 mln zł. Celem jest zdynamizowanie rozwoju sieci drogerii w Polsce i za granicą. >>>>

Grodno

Grodno pozyskało w ofercie publicznej 5,65 mln zł ze sprzedaży 1.881.861 akcji, podała spółka. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszy rozwój firmy, w tym rozwój sieci dystrybucji, rozszerzenie asortymentu, rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży. >>>>

CTL Logistics

CTL Logistics nie prowadzi rozmów z PKP Cargo w sprawie sprzedaży udziałów w firmie, dowiedziała się agencja ISBnews. Obecnie zarząd i właściciele rozmawiają z innymi podmiotami, a także rozważają konsolidację sektora pod własną marką. >>>>

Integer.pl

Integer.pl wyemitował 3-letnie obligacje niezabezpieczone serii INT1217 o wartości nominalnej 15 mln zł oraz 5-letnie obligacje serii INT1219 o wartości nominalnej także 15 mln zł, podała spółka. Liczba złożonych deklaracji zakupu przekroczyła pulę obligacji oferowanych przez Grupę Integer.pl, podkreśla firma.

Krka

Znaczące osłabienie rubla będzie prawdopodobnie miało negatywny wpływ na wyniki finansowe grupy Krka w bieżącym roku, poinformowała spółka. >>>>

Kruk

Prokura NS FIZ, spółka zależna Kruka, podpisała z Bankiem Zachodnim WBK umowę zakupu wierzytelności zabezpieczonych hipoteką o wartości nominalnej 443 mln zł za cenę 70,2 mln zł, poinformował Kruk. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty podpisała umowę z niemiecką firmą Uhde Inventa-Fischer dotyczącą rozpoczęcia budowy nowej Wytwórni Poliamidu 6 w Tarnowie. Łączne nakłady inwestycyjne na to zadanie, w ramach których zawierana jest niniejsza umowa, wynoszą 320 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2016 r. Nowa inwestycja umożliwi wytwarzanie 80 tys. ton poliamidu rocznie, poinformował prezes Paweł Jarczewski. >>>>

Selvita

Zarząd Selvity przydzielił 2.651.891 tj. wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej. Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 88,03%, poinformowała spółka. Selvita planuje zadebiutować na głównym rynku GPW w piątek 19 grudnia. >>>>