"Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w dniu 23 grudnia 2014 roku powziął informację o wydaniu w dniu 16 grudnia 2014 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowienia o odstąpieniu od sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jako całości oraz o wyrażeniu zgody na wykonanie przez syndyka warunkowej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości dla której prowadzone są księgi wieczyste o nr PO1P/00152715/9, PO1P/00165231/6 i PO1P/00165230/9" - poinformowała spółka.

W oddzielnym komunikacie podano, że syndyk zawarł umowę sprzedaży warunkowej prawa własności nieruchomości i praw użytkowania wieczystego gruntu opisanych w postanowieniu sądu za 7,03 mln zł netto tj. za 8,65 mln zł brutto.

"Najważniejszymi warunkami umowy są:
1.nieskorzystanie miasta Poznań z przysługującego mu na podstawie art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawowego prawa pierwokupu,
2.zapłata całości ceny przed zawarciem umowy przenoszącej prawa do przedmiotowej nieruchomości, najpóźniej do dnia 16 lutego 2015 r.,
3.wpłata zadatku w wysokości 150.000,00 zł do dnia 8 stycznia 2015 r. pod rygorem odstąpienia od umowy przez sprzedającego.
W przypadku braku spełnienia powyższych warunków Syndykowi przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy" - wyliczono w komunikacie.PBO Anioła to spółka z branży budowlanej, która zadebiutowała na GPW w połowie 2011 roku.