„Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA informuje, iż rada nadzorcza PGNiG na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1 statutu spółki podjęła uchwałę o odwołaniu w dniu dzisiejszym pana Jerzego Kurelli ze składu zarządu PGNiG i z funkcji wiceprezesa zarządu ds. handlowych PGNiG. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia" – czytamy w komunikacie.

Spółka nie podała przyczyny odwołania.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.