Orbis

Grupa Orbis podpisała ze swoim partnerem strategicznym Accor i podmiotami z jego grupy kapitałowej umowy dotyczące zakupu sieci 46 hoteli w Europie Środkowej oraz zawarła generalną umowę licencyjną, poinformował prezes Gilles Clavie. >>>>

Orbis rozważa emisję obligacji w celu częściowego zrefinansowania kredytu zaciągniętego na przejęcie sieci 46 hoteli w Europie Środkowej od Accor. Prace nad taką emisją mogą rozpocząć się pod koniec I kwartału br., poinformował agencję ISBnews dyrektor finansowy Orbisu Marcin Szewczykowski.>>>>

Newag

Zbigniew Jakubas złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Newag S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, podał Urząd. >>>>

Reklama

Monnari Trade

Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Monnari Trade za IV kwartał 2014 r. wyniosły 60,5 mln zł, co oznacza wzrost o 25,3% w skali roku, wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. >>>>

Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka zanotowała w IV kwartale 2014 roku produkcję węgla handlowego na rekordowo wysokim poziomie 2,56 mln ton, czyli o 21,3% wyższym niż rok wcześniej oraz o 7,6% wyższym od osiągniętego w poprzednim kwartale, podała spółka. W całym 2014 r. Bogdanka wydobyła 9,19 mln ton węgla handlowego, co oznacza wzrost o 10% r/r. >>>>

Dekpol

Prawa do akcji (PDA) spółki Dekpol zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs PDA wyniósł 15 zł, bez zmian w stosunku do ceny odniesienia. >>>>

Dekpol oczekuje, że wyniki w 2015 r. będą co najmniej powtórzeniem tych z 2014, poinformował prezes Mariusz Tuchlin. Zapowiedział także, że w I kw. br. spółka zweryfikuje cele emisyjne i określi dodatkowe źródła finansowania.>>>>

InPoste

Polska Grupa Pocztowa obsłużyła ponad 100 mln sztuk korespondencji w 2014 r. i oczekuje wzrostu wolumenu obsługiwanej korespondencji o kilkanaście procent w bieżącym roku, poinformował agencję ISBnews prezes PGP Witold Szczurek. PGP pozostanie oddzielną spółką i marką dla klientów biznesowych po przejęciu 100% udziałów spółki przez InPost.>>>>

JHM Development

JHM Development sprzedał rekordowe w swojej historii 219 lokali mieszkalnych w 2014 r. (wobec 114 mieszkań w 2013 r.), poinformowała prezes Halina Mirgos. "Posiadany zapas lokali mieszkalnych pozwoli nam utrzymać sprzedaż lokali na poziomie roku ubiegłego. W 2015r. planujemy rozpocząć realizację czterech nowych projektów inwestycyjnych w Katowicach, Rumi, Koninie oraz Łowiczu, które zostaną zakończone na przełomie lat 2016/2017. W ramach tych projektów do użytkowania oddanych zostanie ponad 600 mieszkań, co umożliwi nam zwiększenie wolumenu sprzedaży w kolejnych latach" - powiedziała Mirgos, cytowana w komunikacie. Dodała, że analizując sytuacje na rynku deweloperskim obserwuje wyraźny wzrost zainteresowania klientów zarówno zakupem mieszkań na własne potrzeby, jak i w celach inwestycyjnych.

Atal

Atal sprzedał łącznie 1093 mieszkania w całej Polsce w 2014 r., podała spółka. W grudniu podpisano 136 umów. "W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku sprzedaż stale rosła. Wynikało to z faktu powiększenia oferty Atal S.A. - z 9 nowych inwestycji, aż 7 trafiło do sprzedaży w trzecim i czwartym kwartale" - czytamy w komunikacie. W 2014 r. Atal sprzedał najwięcej mieszkań w Krakowie - 456. W przypadku projektu Bronowice Residence podpisano 145 umów, wyprzedając pierwsze trzy etapy tego kompleksu mieszkaniowego. Na drugim miejscu pod względem sprzedaży był Wrocław, gdzie podpisano 315 umów, w tym 108 umów w inwestycji Dyrekcyjna 33 Apartamenty. W Warszawie sprzedaż w 2014 roku była najwyższa w historii firmy, sprzedano 140 lokali, w porównaniu z 97 mieszkaniami rok wcześniej. W Łodzi natomiast sfinalizowano 139 transakcji.

Societe Generale, Alior Bank

Societe Generale rozważa zakup 26% akcji Alior Bank od największego akcjonariusza - Carlo Tassara. Przejęciem zainteresowany jest także Leszek Czarnecki, ale w obu przypadkach ostateczne decyzje nie zostały podjęte, wynika z informacji agencji Bloomberg. >>>>

Grupa Energa

Grupa Energa podpisała z BGK Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych umowę o współpracy w celu powołania funduszu corporate venture capital (CVC), który będzie inwestować w młode, innowacyjne spółki. Energa chce w ten sposób uzyskać dostęp do nowych technologii i jednocześnie generować zysk na wzroście wartości tych inwestycji, poinformowała spółka. >>>>

Marvipol

Marvipol zawarł 776 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w 2014 r. wobec 544 rok wcześniej. W samym IV kwartale spółka zawarła 243 umowy, o 58% więcej r/r, podała spółka. Marvipol podkreśla, że motorem napędowym sprzedaży grupy w 2014 r. było osiedle Central Park Ursynów, największa inwestycja w dotychczasowej historii. W ciągu minionego roku zakontraktowano sprzedaż ponad 400 mieszkań i lokali użytkowych w tej inwestycji. "Na szczególną uwagę zasługuje stabilność zainteresowania mieszkaniami z tej inwestycji. Odpowiednio różnicując mieszkaniową ofertę w ramach projektu poszerzamy grono potencjalnych przyszłych mieszkańców Central Park Ursynów, co dodatkowo zwiększa potencjał sprzedażowy inwestycji. Będziemy bardzo zadowoleni, jeśli w 2015 roku uda nam się powtórzyć wysoką liczbę sprzedanych mieszkań, a naszym priorytetem będzie przede wszystkim utrzymanie satysfakcjonujących marż na poszczególnych projektach" – dodał dyrektor ds. jakości Marvipol Jacek Bielecki.

JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) przygotował pakiet rozwiązań mających poprawić płynność firmy i obniżyć koszty pracy. Obejmuje on m.in. rozłożenie na raty płatności nagrody rocznej tzw. czternastej pensji za rok 2014, uzależnienie wypłaty nagrody w kolejnych latach od wyniku finansowego firmy oraz obniżenie wymiaru deputatu węglowego, a także wprowadzenie sześciodniowego tygodnia pracy kopalni przy równoczesnym pięciodniowym tygodniu pracy pracownika, podała spółka. Związki odmawiają jednak podjęcia rozmów. >>>>

Dom Development

Dom Development sprzedał netto (wg wstępnych danych) 1.889 mieszkań w 2014 r., co oznacza wzrost o 18% r/r. Według prezesa Jarosława Szanajcy, rok 2015 także zapowiada się "obiecująco". "W 2014 roku mieliśmy do czynienia z silnym, zbilansowanym rynkiem. Rok 2015 także prezentuje się obiecująco - oczekujemy, że koszt kredytu pozostanie na niskim poziomie, gospodarka utrzyma dobrą kondycję, zaś silny rynek pracy i tania energia nadal będą stymulować inwestycje krajowe oraz konsumpcję" - powiedział Szanajca, cytowany w komunikacie.

Polimex-Mostostal

Sąd zdecydował o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki Polimex-Mostostal, prowadzonego na wniosek wierzyciela spółki - Jacka Ochnio, prowadzącego działalność gospodarczą, podała firma. >>>>

KGHM Polska Miedź zlecił konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Tulcon wykonanie i montaż ciągu gazowego z OPZ do FKS w Hucie Miedzi Głogów I za 32,5 mln zł netto, podała spółka. Udział Polimeksu w konsorcjum wynosi 55%.>>>>

Polnord

Grupa kapitałowa Polnord sprzedała 1.251 lokali netto na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych w 2014 r., z czego 328 lokali zostało sprzedanych w IV kwartale, podała spółka. "W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Polnord przekazał klientom 948 lokali, z tego 262 lokale zostały wydane w IV kwartale 2014 r." - czytamy również w komunikacie.

Pioneer Pekao

Klienci Pioneer Pekao wpłacili do funduszy i subfunduszy Pioneer ponad 515 mln zł nowych środków, a sprzedaż brutto przekroczyła poziom 4,6 mld zł w 2014 r. Aktywa pod zarządzaniem wyniosły 17,1 mld zł, co oznacza wzrost o 4,29% w skali roku, poinformowała spółka. Pioneer podał, że największym zainteresowaniem cieszyły się subfundusze o najniższym stopniu ryzyka, podczas gdy największe stopy zwrotu w skali ostatnich 12 miesięcy przyniosły subfundusze z ekspozycją na rynek amerykański. "W całym 2014 roku najwięcej nowych środków (prawie 523 mln zł) pozyskał Pioneer Gotówkowy. Drugim, najpopularniejszym funduszem i subfunduszem był Pioneer Pieniężny Plus, który osiągnął sprzedaż netto na poziomie 349 mln zł. Tuż za nim, z kwotą 307 mln zł nowych środków, uplasował się Pioneer Pieniężny" - czytamy w komunikacie.

Grupa Lotos

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,83 USD/baryłkę w grudniu ub.r. wobec 8,29 USD/baryłkę w listopadzie i 5,68 USD/baryłkę rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Polish Energy Partners

Grupa PEP - Farma Wiatrowa 4 (spółka zależna Polenergii) zawarła z Siemensem aneks do umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych, dzięki któremu zwiększy moc zainstalowaną Farmy Wiatrowej Skurpie z z 36,8 MW do 43,7 MW, podała Polenergia. Wartość aneksu to 8.2 mln euro. >>>>

Mewa

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę Mewa karę w wysokości 250 tys. zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, poinformowała Komisja. >>>>

Radpol

Rada nadzorcza spółki Radpol powierzyła funkcję prezesa Danielowi Dajewskiemu, poinformowała spółka. >>>>

Robyg

Grupa Robyg sprzedała, po uwzględnieniu rezygnacji, 2118 lokali w 2014 r., podała spółka. "Zarząd Robyg (...) niniejszym informuje, że liczba zakontraktowanych lokali w 2014 r. przez spółki z grupy kapitałowej Robyg S.A. realizującej inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku wyniosła łącznie 2118 umów, po uwzględnieniu rezygnacji klientów" - głosi komunikat. Na początku ub.r. spółka informowała, że w 2013 r. zakontraktowała 1731 lokali netto.

Netia

Netia otrzymała 81,495 mln zł tytułem zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2003 wraz z odsetkami, podała spółka. >>>>

Banco Santander

Obrót akcjami Banco Santander zostaje zawieszony od 8 stycznia w związku z zawieszeniem obrotu papierami tej spółki na rynku hiszpańskim, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). >>>>