Banco Santander

Rada dyrektorów Banco Santander S.A. proponuje emisję poprzez przyspieszoną księgę popytu do 1,258 mld akcji w celu pozyskania kwoty do 7.500 mln euro, podała instytucja. Banco Santander szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom dominującym w 2014 na poziomie ok. 5.800 mln euro w 2014. Obrót akcjami banku ma zostać dziś wznowiony. >>>>

Cena emisyjna nowych akcji Banco Santander została ustalona na 6,18 euro za sztukę, podała instytucja. Wartość emisji brutto wyniesie 7,5 mld euro. >>>>

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wznowiła obrót akcjami Banco Santander, poinformowała GPW.>>>>

Polnord

Reklama

Polnord stawia sobie za cel osiągnięcie w tym roku sprzedaży na poziomie 1,5 tys. mieszkań, z czego z projektów, które w 100% należą do spółki - ok. 1,2 tys. lokali, poinformował wiceprezes Tomasz Sznajder. >>>>

Vantage

Vantage Development zakłada, że w 2015 roku sprzeda ok. 450 lokali wobec 255 lokali w roku ubiegłym, poinformował członek zarządu Vantage Dariusz Pawlukowicz. >>>>

Grupa Inpro

Grupa kapitałowa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczba podpisanych umów przedwstępnych) na poziomie 421 umów netto (wzrost o 0,5% r/r) oraz przekazała łącznie 334 mieszkania i domy w 2014 r. (spadek o ok. 30%), podała spółka. "Grupa Inpro w 2014 roku osiągnęła sprzedaż niemal na tym samym poziomie, co w roku 2013, podpisując 421 umowy netto, czyli o 0,5% więcej niż w 2013 roku, kiedy to podpisała łącznie 419 umów netto. Nieznaczny spadek sprzedaży odnotowała spółka Inpro, która zrealizowała sprzedaż na poziomie 350 umów netto, tj. o 6% mniej niż w 2013 roku, kiedy podpisała 373 umowy netto" - głosi komunikat. W 2014 roku grupa kapitałowa Inpro przekazała łącznie 334 mieszkania i domy, czyli o prawie 30% mniej niż w 2013 roku. Spółka Inpro w 2014 roku przekazała 268 mieszkań i domów, czyli o prawie 35% mniej niż w 2013 roku, podano również.

PCC Rokita

PCC Rokita zawarło z IRPC Polyols Company Limited z siedzibą w Bangkoku umowę o utworzeniu spółki joint venture (JV), która będzie zajmowała się sprzedażą polioli i systemów poliuretanowych, znajdujących się obecnie w portfelu firmy IRPCP. Ponadto IRPCP będzie wytwarzała na rzecz spółki JV nowe produkty na bazie licencji technologicznej od PCC Rokita, podała spółka. >>>>

Orco Property Group

Finalna cena sprzedaży projektu Złota 44 przez Orco Property Group na rzecz spółki zależnej międzynarodowego konsorcjum Amstar i BBB Development wyniesie 50,04 mln euro, podało Orco. Cena uległa zmianie w wyniku porozumienia z generalnym wykonawcą Inso. >>>>

Alior Bank

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sprzedał 2,1 miliona akcji Alior Banku w procesie budowania przyspieszonej księgi popytu (ABB), poinformował EBOR. Sprzedany pakiet stanowi około 3% kapitału banku. EBOR posiada nadal 5.023% akcji Alior Banku. >>>>

Capital Park

Capital Park dokonał przedterminowego wykupu 550 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł każda w celu umorzenia, podała spółka. >>>>

Kruk

Grupa Kruk nabyła w IV kw. ub. roku wierzytelności w Polsce i za granicą o łącznej wartości nominalnej 1,58 mld zł wobec 1,0 mld zł rok wcześniej. Nakłady na zakupione portfele sięgnęły 215,4 mln zł w ostatnim kwartale 2014 r. wobec 82,2 mln zł rok wcześniej, poinformowała spółka. >>>>

PGNiG, Lotos

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Lotos Petrobaltic podpisały umowę o wspólnych pracach poszukiwawczych na koncesji Górowo Iławeckie w północno-wschodniej Polsce, podały spółki. >>>>

Budimex

Konsorcjum austriackiej Andritz Energy & Environment GmbH (lider z 49% udziału) i Budimeksu (partner, 51%) podpisało z PGNiG Termika umowę na dostawę i montaż instalacji odazotowania oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Wartość kontraktu to 62,95 mln zł netto. >>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso planuje, że w tym roku na zakup portfeli wierzytelności przeznaczy kwotę 250-300 mln zł, w tym ok. 120 mln zł ze środków własnych, zaś 100-150 mln zł planuje pozyskać od swoich partnerów zewnętrznych, poinformowała spółka. >>>>

Novavis

Obligacje Novavis serii A o wartości 3 mln zł zadebiutują w poniedziałek, 12 stycznia, na rynku Catalyst, poinformowała GPW. Novavis będzie 198. emitentem na Catalyst oraz pierwszym debiutem na tym rynku w 2015 r. Wartość emisji to 3 mln zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 8,00% w skali roku. Data wykupu to 18 grudnia 2017 r.

Solar Company

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 12,0 mln zł w grudniu 2014 roku, poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za grudzień 2013 r. wyniosły 11,4 mln zł. >>>>