"Cena nabycia w ramach przedterminowego wykupu była równa wartości nominalnej obligacji [100 zł - red.], przy czym przedterminowy wykup obligacji nastąpił za dodatkowym wynagrodzeniem w postaci premii w wysokości 0,50% wartości nominalnej obligacji, tj. 0,50 zł brutto na 1 wykupowaną obligację" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec ub.r. członek zarządu ds. finansowych Capital Park Michał Koślacz poinformował agencję ISBnews, że emisję drugiej transzy obligacji o wartości 35 mln zł spółka planuje na II kw. 2015.

W grudniu Capital Park uplasował obligacje serii D o wartości nominalnej 53,88 mln zł z przeznaczeniem na przedterminowy wykup obligacji serii oraz obniżenie kosztów finansowych. Oprocentowanie obligacji serii D jest oparte o zmienną stopę procentową WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 4,30 pkt proc. (seria A jest oprocentowana na poziomie WIBOR 6m + 5%). Odsetki od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Termin wykupu obligacji to 3 lata. Papiery są niezabezpieczone.

Intencją spółki jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu w ramach platformy ASO Catalyst prowadzonej przez GPW oraz Bondspot w styczniu 2015 roku.

Grupa Capital Park to jedna z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestujących na rynku nieruchomości w Polsce. W portfelu ma m.in. inwestycje Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów czy projekt rewitalizacji dawnej Fabryki Norblina w Warszawie.