PZU chce, aby segment działalności lokacyjnej zwiększył swój udział w zysku netto grupy do co najmniej 10% w perspektywie obowiązywania strategii do 2020 roku wobec 0,5% obecnie, poinformował prezes Andrzej Klesyk.

"Chcielibyśmy, aby kontrybucja obszaru inwestycyjnego do zysku netto była dwucyfrowa, na poziomie ok. 10%. Teraz jest to 0,5%. Musimy zbudować biznes zarządzania aktywami podmiotów zewnętrznych, klientów instytucjonalnych. Jesteśmy już teraz najwięksi w regionie, ale pod względem zarządzania środkami własnymi" - powiedział Klesyk podczas prezentacji strategii 3.0.

Klesyk poinformował, że w nowej strategii w 2020 roku obszar ubezpieczeń będzie miał udział w zysku netto grupy na poziomie 70-80% wobec 95% obecnie, zaś obszar prywatnej opieki medycznej będzie miał udział kilkuprocentowy.

PZU planuje także trzykrotny wzrost udziału w rynku zarządzania aktywami klientów zewnętrznych do 11,5% w 2020 r. wobec 3,6% na koniec 2013 r.

"Musimy bardzo mocno rosnąć. To obszar, który będzie tak samo ważny dla PZU, jak ubezpieczenia" - podkreślił.

Zdaniem Klesyka, z punktu widzenia działalności inwestycyjnej najbliższe lata będą trudne.

"Mamy kiepską sytuację na rynku makro, działamy w środowisku historycznie niskich stóp procentowych. Wiemy, że do końca 2020 roku będzie jeszcze co najmniej jeden dołek, a potem spodziewamy się większego odbicia. Spodziewamy się trudnego okresu, jeśli chodzi o otoczenie zewnętrzne. To będzie powodować presję na wyniki, jeśli chodzi o działalność lokacyjną" - powiedział Klesyk.

Dodał, że na wyniki grupy negatywnie wpływać też będą zmiany regulacyjne, reżim związany z Solvency II, wzrost siły pośredników wynikający z Rekomendacji U, a także wojna cenowa ww ubezpieczeniach komunikacyjnych i spodziewany wzrost szkodowości.

Zgodnie z nową strategią na lata 2015-2020, działalność grupy PZU będzie opierać się na trzech filarach: ubezpieczenia, zarządzanie aktywami i prywatna opieka medyczna.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,72 mld zł na koniec września 2014 r.