MBF Group, Radosław Majdan oraz AJK Corp podpisali umowę inwestycyjną projektu pod wspólną marką Vabun, podało MBF Group. W przypadku spełnienia warunków brzegowych znajdujących się w regulaminie rynku ASO Vabun podejmie "wszelkie czynności faktyczne i prawne" w celu upublicznienia spółki oraz debiutu na rynku alternatywnym NewConnect lub rynku regulowanym GPW, podano.

"Projekt w rozumieniu umowy oznacza wiedzę oraz wszelkie rzeczy materialne i niematerialne związane ze skutecznym zaprojektowaniem, wyprodukowaniem, dystrybucją i sprzedażą produktów pod marką 'Vabun' ze szczególnym uwzględnieniem linii kosmetyków, wód toaletowych i perfum" - czytamy w komunikacie.

Intencją i wspólnym celem stron umowy jest zawiązanie spółki pod firmą Vabun (V-SA) tak, aby proces powstania spółki rozpoczął się nie później niż w terminie 15 dni od daty podpisania umowy, podano w materiale.

"Zgodnie z postanowieniami umowy zaangażowanie kapitałowe emitenta w projekt wyniesienie nie mniej niż 630.000,00 zł. Ponadto spółka zobowiązała się do świadczenia nieodpłatnej usługi (lub odpłatnej, jeśli zarząd V-SA podejmie taką decyzję) w zakresie pozyskania kapitału na rzecz V-SA oraz zagwarantowania wpłaty na rachunek bankowy V-SA kwoty dofinansowania projektu przez podmioty zainteresowane w inwestycją w V-SA" - czytamy dalej.

Radosław Majdan oraz AJK Corp zobowiązali się wnieść do V-SA lub scedować na jej rzecz wszelkie aktywa związane z projektem, m.in. wnioski patentowe, komponenty i składniki produktów kosmetycznych, projekty graficzne i prawa do marki oraz prawa do wykorzystania wizerunku. Dodatkowo na V-SA zostanie przeniesionych 14 aktywnych umów sprzedażowych podpisanych m.in. z sieciami handlowymi: Pako Lorente, SPS Handel, Drogerie Polskie, podano również.

Reklama

Vabun to marka kosmetyczna powiązana z wizerunkiem byłego piłkarza Radosława Majdana.

Notowana na rynku NewConnect spółka MBF Group wspiera firmy w procesie pozyskiwania finansowania. Jak podano na stronie internetowej, inwestuje w "wyselekcjonowane" podmioty publiczne i niepubliczne, działające zwłaszcza na rynku e-commerce, handlu elektronicznego, nowoczesnych technologii i informatyki ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na rynku krócej niż 3 lata.