Elzab odnotował 5,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,16 mln zł wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,98 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 30,41 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 24,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 186,96 mln zł w porównaniu z 111,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 19,43 mln zł wobec 12,90 mln zł zysku rok wcześniej.

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne.