GPW zawiesiła wcześniej obrót akcjami spółki Sadovaya Group do czasu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2013. Wczoraj Sadovaya Group przedstawiła raport, w którym odnotowała 31,75 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 14,61 mln USD straty rok wcześniej.

Sadovaya Group SA, z siedzibą we Wschodniej Ukrainie, zarejestrowana w Luksemburgu, jest jedną z czołowych prywatnych spółek surowcowych na Ukrainie. Działająca w regionie Donbasu Grupa jest właścicielem i operatorem dwóch podziemnych kompleksów wydobywczych działających w pełnym cyklu oraz szesnastu hałd pogórniczych i zbiorników odpadów poflotacyjnych.