Luty tego roku, przyniósł w odczuciu polskich firm wyraźną poprawę koniunktury gospodarczej.Tak wynika z Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, tworzonego na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Badanie wykazało, że wskaźnik oceny przyszłej sytuacji biznesowej w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy, rośnie najszybciej od lipca ubiegłego roku. Polepszeniu uległa też prognoza dotycząca najbliższych sześciu miesięcy. Spośród ankietowanych firm, 24 procent doświadczyło w lutym poprawy sytuacji biznesowej w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast 38 procent z nich oczekuje polepszenia koniunktury w perspektywie najbliższego półrocza.

Najlepiej swoją sytuację oceniają firmy świadczące usługi dla biznesu oraz przedsiębiorstwa z sektora finansowego. Pewną poprawę względem stycznia odczuła też branża transportowa. Istotnym zmianom nie uległa natomiast bieżąca sytuacja firm budowlanych oraz handlowych.Najbardziej zaś pogorszyła się koniunktura w przemyśle i górnictwie.

W odniesieniu do przyszłości, najmniej optymistyczne są przedsiębiorstwa transportowe, które wciąż doświadczają bardzo poważnych ograniczeń w odniesieniu do rynków wschodnich. Umiarkowanie pozytywna jest natomiast ocena przyszłości dokonana przez firmy finansowe i przemysłowe. największy optymizm co do przyszłości okazują przedsiębiorstwa budowlane, co wskazuje, że branża zaczyna podnosić się z głębokiego kryzysu, w jaki popadła kilka lat temu.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP oceniają co miesiąc aktualny klimat dla prowadzenia interesów i prognozują koniunkturę dla biznesu.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 10 tysięcy firm zatrudniających około 5 milionów pracowników.

>>> Czytaj też: Słabe dane z rynku pracy. Bezrobocie w styczniu wzrosło