Wskaźnik koniunktury dla przemysłu spadł o 0,9 pkt w skali miesiąca do -12,1 pkt, dla sektora usług wyniósł +0,2 pkt tj. bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej w lutym odnotował wzrost do -14,9 pkt z -16,6 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej poprawił się i wyniósł +1,4 pkt wobec +0,7 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym spadł do -23,5 pkt w lutym z - 23,1 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w strefie euro wzrósł w lutym o 0,7 pkt m/m do 102,1 pkt, podała Komisja Europejska. Konsensus rynkowy wynosił 101,9 pkt.

Wskaźnik nastrojów biznesu w tym okresie odnotował spadek o 0,05 pkt m/m do +0,07 pkt, podała także Komisja. Konsensus wynosił +0,22 pkt.