"2014 był to rok dla grupy świetny i wyniki są bardzo satysfakcjonujące. Celem na 2015 r. jest utrzymanie zbliżonego poziomu przychodów i marży" - powiedział Janik podczas spotkania z dziennikarzami.

W ub. roku grupa miała 861,9 mln zł przychodów i marżę EBITDA na poziomie 5,5%, przypomniał CFO.

Szacowany backlog Mostostalu (z uwzględnieniem aktualnie ofertowanych zadań) wynosi obecnie 1,441 mld zł na lata 2015-17.

"618 mln zł to backlog zakontraktowany, ponadto przewidujemy pozyskanie 823 mln zł w najbliższym czasie. Pierwsza kwota obejmuje zadania na lata 2015-16, druga wykracza na 2017" - powiedział Janik.

Reklama

Celem spółki jest także zwiększanie udziału sprzedaży eksportowej, który w ub.r. wyniósł 30%.

"Plany są takie, by poziom sprzedaży eksportowej rósł. Wróciliśmy na wzrostowe rynki eksportowe: do Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Czech. W 2015 r. udział sprzedaży eksportowej będzie wyższy r/r" - powiedziała zastępca dyrektora ds. projektów strategicznych i marketingu Marzena Twardzik-Kapis.

Udział ten może jednak nie powrócić jeszcze do bardzo wysokich poziomów z początku 2013 r., kiedy przekraczał 50%, dodał Janik. Mostostal Zabrze odnotował 17,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży odpowiednio: 861,92 mln i 575,12 mln zł. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym.