Finalna cena zapłacona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) za 111,35 mln akcji Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń, po uwzględnieniu kwoty wyrównania zapłaconej przez Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSA) na rzecz PZU SA, wyniosła 91,816 mln euro, podało PZU.

„Jak informował zarząd PZU SA raportem bieżącym nr 88/2014 z dnia 15 września 2014 r., płatność za 111.354.305 akcji Link4 dokonana przez PZU SA (…) wyniosła 93.885.946 EUR. Finalna cena zapłacona przez PZU SA za 111.354.305 akcji Link4, po uwzględnieniu kwoty wyrównania zapłaconej przez RSA na rzecz PZU SA, wyniosła 91.816.376 EUR" - czytamy w komunikacie.

Jak podano w informacji, faktyczna kwota wyrównania (różnica pomiędzy wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto) jest niższa niż szacowana kwota wyrównana (różnica pomiędzy szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto), RSA zapłaciło PZU wynikającą stąd różnicę w kwocie 2,07 mln euro.

W połowie września PZU sfinalizował transakcję nabycia 100% akcji w spółce Link4 TU.