PZU odnotowało 2.967,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3.293,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 3.913,08 mln zł wobec 4.180,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16.884,64 mln zł w 2014 r. wobec 16.480,00 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 2.636,73 mln zł wobec 5.106,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.

>>> Czytaj też: Andrzej Klesyk znów prezesem zarządu PZU