Unibep odnotował 19,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 13,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 25,14 mln zł wobec 28,10 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.079,70 mln zł w 2014 r. wobec 920,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 13,32 mln zł wobec 6,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.