Zysk operacyjny wyniósł 12,61 mln zł wobec 12,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 512,04 mln zł w 2014 r. wobec 399,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 0,56 mln zł wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business. Jest notowana na GPW od 2010 r. W jej skład wchodzą spółki Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Collect i Pragma Inwestycje.