Strata operacyjna wyniosła 19,59 mln zł wobec 7,99 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,95 mln zł w 2014 r. wobec 78,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 13,62 mln zł wobec 12,05 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.