Wskaźnik ocen obecnej sytuacji wyniósł 112,0 pkt. wobec 111,3 pkt. poprzednio. Tu analitycy spodziewali się 112,0 pkt.

Indeks oczekiwań wyniósł natomiast 103,9 pkt. wobec 102,5 pkt. poprzednio, a oczekiwano 103,0 pkt.