Akcjonariusze PCC Rokita zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia o przeznaczeniu 69,29 mln zł, na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 3,49 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd PCC Rokita (...) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2015 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki w kwocie 69 412 058 zł za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w następujący sposób: kwota 69 288 017 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,49 zł na jedną akcję; kwota 124 041 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 13 maja 2015 r., a dzień wypłaty dywidendy 28 maja 2015 r.

"Walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja w sprawie podziału zysku zostało zwołane na 24 kwietnia 2015 r." - czytamy dalej.

Spółka podkreśla, że rekomendacja podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami jest potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej polityki dywidendowej. W ubiegłym roku spółka przeznaczyła 68,7 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co również stanowiło cały zysk netto wypracowany w poprzednim roku.

"Rok 2014 był bardzo dobrym okresem dla naszej spółki, pod względem wyników wręcz rekordowym. Nasze ubiegłoroczne osiągnięcia pokazują, że systematycznie realizowana strategia oparta na inwestycjach w instalacje, rozszerzaniu portfolio produktowego oraz ekspansji zagranicznej, przynosi zamierzone efekty. Dzięki temu możemy wypracowywać satysfakcjonujący nas wynik i dzielić się zyskiem z akcjonariuszami" - powiedział wiceprezes Rafał Zdon, cytowany w komunikacie.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.