"Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru przejęcia przez LSREF III GTC Investments B.V., z siedzibą w Amsterdamie, bezpośredniej kontroli wyłącznej nad Global Trade Centre S.A., z siedzibą w Warszawie. Lone Star Real Estate Fund III (U.S.), L.P., Lone Star Real Estate Fund III (Bermuda), L.P. (razem "Lone Star"), pośrednio sprawuje kontrolę nad LSREF III GTC Investments B.V. Lone Star jest międzynarodowym funduszem private equity, który inwestuje w nieruchomości komercyjne oraz aktywa związane z nieruchomościami komercyjnymi, w tym w spółki operacyjne" - czytamy w komunikacie UOKiK.

LSREF III GTC Investments B.V. pod koniec marca ogłosił wezwanie na 117.685.000 akcji GTC, stanowiących 33,5% kapitału, po cenie 6,10 zł za sztukę przez pierwszych 5 dni zapisów, a następnie - 5,50 zł za sztukę. Zapisy będą przyjmowane od 18 maja do 3 czerwca br. W wezwaniu podano także, że zamiarem wzywającego jest utrzymanie akcji spółki w obrocie na GPW i niepodejmowanie starań w celu wycofania akcji spółki z takiego obrotu.

Lone Star Funds to globalny fundusz private equity, który inwestuje w nieruchomości, papiery wartościowe i inne aktywa finansowe. Od założenia swojego pierwszego funduszu w 1995 roku Lone Star zorganizowała 14 funduszy private equity, w ramach których podjęto łączne zobowiązania kapitałowe o wartości ponad 54 mld USD.

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.