Akcje były obejmowane po cenie 24 zł za sztukę. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 254 181 216 zł.

Jednocześnie Getin Holding poinformował, że w publicznej ofercie akcji Idea Bank zostało mu przydzielonych 4 166 666 akcji serii M, stanowiących 5,24% głosów na walnym zgromadzeniu banku i 5,31% jego kapitału zakładowego po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M.

Trzy tygodnie temu Idea Bank podał, że cena maksymalna akcji w ofercie publicznej akcji została ustalona na 32,0 zł. Wcześniej informował, że w ramach pierwszej oferty publicznej, która rozpoczęła się 19 marca br., Idea Bank zaoferuje do 20 mln nowych akcji. Oferta publiczna miała objąć także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10% posiadanego przez nich obecnie pakietu), ale później tę część oferty wycofano.

Inwestorom indywidualnym miało zostać zaoferowanych do 15% akcji oferowanych (przy czym miały być to wyłącznie nowe akcje).

Book-building trwał do 31 marca. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane były od 23 do 30 marca br.

Przewidywany termin pierwszego notowania akcji banku na GPW to 16 kwietnia br.

Getin Holding zapowiadał, że nie sprzeda akcji Idea Banku w ofercie publicznej, ale będzie uczestniczył w ofercie publicznej Idea Banku poprzez objęcie nowo emitowanych akcji banku.

Na koniec grudnia 2014 r. grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych.