"Zakładamy, że sprzedaż akcji Mediatela rozliczy się w drugiej połowie roku" - powiedział dyrektor zarządzający Hawe Dominik Drozdowski podczas konferencji prasowej.

"Czekamy w chwili obecnej na dopuszczenie akcji do obrotu, to jest warunek zawieszający, wtedy dopiero nastąpi rozliczenie transakcji" - wyjaśnił prezes spółki Paweł Sobków.

Prospekt związany z dopuszczeniem do obrotu ponad 95% akcji Mediatela spółka zamierza złożyć w tym miesiącu.

Funduszami, które mają kupić akcje Mediatela zarządza Artur Jędrzejewski. Nie ujawniono natomiast ich struktury właścicielskiej.

"Znamy tylko osoby zarządzające tymi funduszami, nie znamy struktury właścicielskiej. To są wehikuły inwestycyjne, nie wiemy, kto dostarcza pieniądze. Na pewno są znane - Carlson występuje w kilku transakcjach, również w Polsce na rynku kapitałowym. Znamy ich wiarygodność, wiemy, że są tę transakcję w stanie zrealizować" - powiedział prezes.

Reklama

Jak pokreślono, planowane scalenie akcji Mediatela nie będzie miało wpływu na transakcję. Kluczowe jest nabycie przez fundusze do 30% udziału w kapitale.

W marcu br. Hawe poinformowało zawarciu z Carlson Ventures International Limited oraz Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd umowy sprzedaży łącznie 30% akcji Mediatela (dwa pakiety po 98.136.484 akcji). Cena wyniosła 0,40 zł na jedną akcję.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 175 mln zł w 2013 r.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym wdrażającym rozwiązania telekomunikacyjne. W ramach grupy Hawe ma być wehikułem do realizacji sieci FTTH w całym kraju.