Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło 15 kwietnia 2015 roku, zaś ich zakończenie, zgodnie z postanowieniami ww. umowy, nastąpi 15 czerwca 2017 roku.

"Wynagrodzenie dla Erbud S.A. z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi 63 650 000 zł netto, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT" – czytamy w komunikacie.

Dom Development podał, że łączna wartość umów podpisanych z Erbudem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 110,88 mln zł netto.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 784 mln zł w 2014 r.