"W ramach transakcji Unipetrol przejął od ENI pakiet akcji stanowiący 32,445% kapitału zakładowego tej spółki, co z już posiadanymi aktywami stanowi 100% akcji i kapitału zakładowego" - czytamy w komunikacie.

Po uzyskaniu zgody na koncentrację na poziomie europejskim i w Czechach, w czwartek nastąpiło przelanie ustalonej kwoty za akcje, pomniejszonej o wypłaconą wcześniej udziałowcom część zysków z lat ubiegłych (retained earnings), w wysokości około 24 mln euro.

"Przejęcie pełnej odpowiedzialności za spółkę Česká Rafinérská zmieni model biznesowy z rafinerii procesingowej, zarządzanej przez udziałowców, w zakład w którym kontrolować będziemy wszystkie procesy. Dzięki temu uzyskamy oczekiwaną poprawę efektywności. Teraz możemy skoncentrować się na optymalizacji i pełnej integracji aktywów w ramach grupy Unipetrol" - powiedział prezes PKN Orlen Jacek Krawiec, cytowany w komunikacie.

W związku z finalizacją transakcji zawarto z Rosneft Oil Company drugi aneks do umowy na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, który przewiduje zwiększenie wolumenów dostaw ropy naftowej typu REBCO do Unipetrol RPA o ok. 120 tys. ton miesięcznie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.