Inter RAO Lietuva

Akcjonariusze Inter RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2014 rok w wysokości 11,2 mln euro (ok. 44,9 mln zł), czyli 0,56 euro (ok. 2,24 zł ) na akcję. >>>>

Vistal Gdynia  

Akcjonariusze Vistal Gdynia zdecydowali podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 4,26 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,30 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Emperia Holding

Zarząd Emperia Holding proponuje przeznaczenie kwoty 16,74 mln zł, na dywidendę z zysku za 2014 rok, tj. 1,33 zł dywidendy na akcję, podała spółka. >>>>   

Stalprodukt 

Stalprodukt odnotował 91,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 72,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Abris Capital Partners, FM Bank PBP 

PL Holdings S.àr.l. - spółka zależna funduszu Abris Capital Partners sprzedała wszystkie swoje akcje w FM Banku PBP na rzecz podmiotu zależnego funduszu zarządzanego przez AnaCap Financial Partners, podał Abris. Cena, po jakiej AnaCap nabył akcje FM Banku nie została ujawniona. >>>>   

Inter Cars 

Inter Cars odnotował 177,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 147,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

ATM Grupa  

ATM Grupa odnotowała 17,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Integer.pl 

Integer.pl nie planuje w najbliższym czasie przeprowadzenia emisji akcji, a projekt uchwały walnego zgromadzenia, zwołanego na 1 czerwca br., dotyczący zmiany statutu spółki i uprawnienia zarządu do emisji do 1,16 mln akcji jest jedynie propozycją, podała spółka. >>>>   

Bank Pekao 

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 2 624,70 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 10 zł na akcję, wynika z przyjętych uchwał. >>>>  

Famur

Famur zdecydował o wydzieleniu ze struktury organizacyjnej spółki aktywów segmentu Infrastruktury Powierzchniowych Zakładów Górniczych. W wyniku planowanego podziału, wydzielone aktywa trafią do spółki Famur Pemug, która będzie prowadziła działalność związaną m.in. z budową górniczych wyciągów szybowych zakładów przeróbki kopalin oraz innych zakładów przemysłowych w układzie "pod klucz". Famur Pemug ma zostać nabyty przez Famur Famak - spółkę, która będzie integrowała obszary działalności związane z powierzchniowymi aspektami górnictwa, podał Famur. >>>>  

Wawel

Wawel podjął uchwałę ws. nabycia udziałów holenderskiego Droste - spółki zależnej swojego większościowego akcjonariusza: Hosta International, podała spółka. >>>>  

- Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu 29,995 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 20 zł na jedną akcję, wynika z przyjętych na wzlnym zgromadzeniu uchwał. >>>>  

Akcjonariusze Wawelu dokonali wyboru Dariusza Orłowskiego na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. >>>>  

PKN Orlen 

Unipetrol - czeska spółka zależna PKN Orlen - sfinalizował przejęcie 32,45% udziałów Česká Rafinérská od włoskiego koncernu ENI, podał Orlen. >>>>  

PKN Orlen podpisał z Rosneft Oil Company drugi aneks do umowy na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, który przewiduje zwiększenie wolumenów dostaw ropy naftowej typu REBCO do Unipetrol RPA o ok. 120 tys. ton miesięcznie, podała spółka. Aneks obowiązuje od 1 maja 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. >>>> 

Advadis 

Podczas zgromadzenia wierzycieli Adavadis w upadłości układowej nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami, podała spółka. >>>>  

Czerwona Torebka  

Forteam Investments zrzekł się warunków zawieszających umowę kupna spółki Małpka S.A. - właściciela sieci sklepów Małpka Express, podała Czerwona Torebka - obecny właściciel Małpki. Zamknięcie transakcji może nastąpić w ciągu najbliższych dni. >>>>  

DM WDM 

DM WDM odnotował 13,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 12,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ovostar 

Akcjonariusze Ovostar zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 15 czerwca br. >>>>  

LiveChat 

LiveChat Software miał 10 538 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat, tj. o 319 netto więcej niż miesiąc wcześniej, na dzień 1 maja 2015 r. >>>>  

APS Energia 

Akcjonariusze APS Energia zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 maja br. o wypłacie 1,04 mln zł dywidendy, czyli 0,04 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>  

KSG Agro   

KSG Agro odnotowało 36,98 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r., według nieaudytowanych danych, wobec 31,57 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

MNI  

MNI odnotowało 8,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 2,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

SMT 

Zarząd SMT nabędzie akcje spółki na rynku regulowanym za maksymalnie 12,5 mln zł, w celu ich zaoferowania akcjonariuszowi iAlbatros Moncefowi Khanfirowi w ramach procesu zwiększania zaangażowania w tę spółkę do 100%, podało SMT. >>>> 

SMT odnotowało 25,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 15,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Milkiland 

Milkiland odnotował 71,84 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 10,84 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Comarch  

Comarch odnotował 67,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 25,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CCC   

CCC odnotowało 420,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 125,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Peixin

Peixin odnotował 16,82 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 15,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PZ Cormay 

PZ Cormay odnotowało 47,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wasko 

Wasko odnotowało 12,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Konsorcjum Stali 

Konsorcjum Stali odnotowało 20,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>

Amica  

Amica odnotowała 78,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 89,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Gino Rossi  

Gino Rossi odnotował 5,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wirtualna Polska

Wirtualna Polska zadebiutuje na rynku głównym GPW w czwartek, 7 maja, podała spółka. "Jestem dumny z tego, że perspektywy rozwoju Wirtualnej Polski i nasz zespół zyskały zaufanie inwestorów publicznych. Za kilka dni znajdziemy się w gronie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - powiedział prezes Jacek Świderski, cytowany w komunikacie.>>>>   

Groclin  

Groclin odnotował 18,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 30,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

MSX Resources 

Ze względu na brak możliwości podejmowania decyzji przed radę nadzorczą, zarząd MSX Resources odwołał publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2014 r. planowaną na 30 kwietnia br., nie wskazując jednocześnie nowej daty publikacji, podała spółka. >>>>  

Kruk 

Kruk zawarł umowę nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 761 mln zł od Piraeus Bank Romania za 50 mln zł, poinformował prezes Piotr Krupa. Jest to największa transakcja w całej historii rumuńskiego rynku niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich. >>>>  

Grupa Kopex 

Grupa Kopex podpisała trzy kontrakty na dostawę sprzętu do kopalń w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym w Rosji. Łączna wartość tych umów to ponad 28 mln euro (ponad 113 mln zł), podała spółka. >>>>  

WB Electronics  

WB Electronics liczy na szybki wzrost w kolejnych latach, m.in. dzięki planowi modernizacji polskiej armii. Będzie analizować potencjalny debiut na warszawskiej giełdzie, a decyzję w tej kwestii może podjąć pod koniec roku, poinformował prezes Piotr Wojciechowski.>>>> 

BGŻ BNP Paribas Bank 

BGŻ BNP Paribas Bank chce zakończyć proces integracji operacyjnej do końca 2016 roku, zaś do końca bieżącego rok planowane jest wprowadzenie wspólnej marki i częściowe ujednolicenie oferty, poinformował prezes Józef Wancer. >>>> 

BGŻ BNP Paribas zakłada w polityce dywidendy dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, ale z zysku za 2015 rok nie będzie płacił dywidendy, poinformował prezes Józef Wancer.>>>>  

BGŻ BNP Paribas chce obniżyć wskaźnik koszty do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 60% w 2017 roku. Bank planuje zamknięcie ok. 100 oddziałów, ale nie wyklucza otwarć w nowych lokalizacjach, poinformował wiceprezes Jan Bujak. >>>>  

Polnord 

Polnord wprowadza do sprzedaży III etap inwestycji Ku Słońcu w Szczecinie, obejmujący 182 lokale, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na III kw. 2017 r. "W trzecim etapie inwestycji powstanie 182 lokali. Klienci będą mogli kupić mieszkania od jednopokojowych po pięciopokojowe o powierzchni od 31 do 106 m2" - czytamy w komunikacie.

Asseco CE 

Asseco Central Europe odnotowało 2,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Vindexus  

Zarząd Vindexusa zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom spółki wypłaty 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka. >>>>  

Grupa PEManagers 

MCI.TechVentures 1.0 - subfundusz zarządzany przez grupę kapitałową Private Equity Managers (Grupa PEManagers) - objął za 20 mln USD mniejszościowy pakiet akcji spółki GetTaxi, lidera europejskiego rynku usług transportowych na żądanie i światowego lidera w segmencie B2B, poinformował partner inwestycyjny w Grupie PEManagers Maciej Kowalski. >>>>  

Cyfrowy Polsat

Agencja ratingowa Standard&Poor's Rating Services (S&P), w związku z informacją o rozważanym przez Grupę Cyfrowy Polsat refinansowaniu całkowitego zadłużenia, umieściła ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu na swojej liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym, podała spółka. >>>>  

Atal 

Atal zwiększył ofertę mieszkań w Osiedlu Bronowice Residence w Krakowie o budynek IVB, obejmujący 22 mieszkania. Do tej pory Atal sprzedał lub zarezerwował 87 ze 119 mieszkań w IV etapie tej inwestycji, poinformowała dyrektor ds. sprzedaży mieszkań Ewelina Juroszek. "Inwestycja Bronowice Residence cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Krakowa. Pierwsze trzy etapy osiedla zostały już zakończone, a wszystkie mieszkania szybko znalazły swoich nabywców. Czwarty etap znajduje się w ofercie od połowy listopada zeszłego roku, a już zostało sprzedanych i zarezerwowanych 87 ze 119 mieszkań. Tak duże zainteresowanie potwierdza słuszność realizacji kolejnych etapów osiedla" - powiedziała Juroszek, cytowana w komunikacie.

Braster 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Braster w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji oraz planowanym przeniesieniem notowań na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Prospekt zostanie opublikowany 5 maja, na jego podstawie spółka planuje przeniesienie notowań i przeprowadzenie oferty 2,6 mln akcji serii F. >>>>  

LPP  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LPP osiągnięte w kwietniu 2015 wyniosły ok. 383 mln zł i były wyższe o około 1 % r/r, podała spółka. >>>>  

Duon   

Duon ustanowił program emisji obligacji zdematerializowanych denominowanych w złotych, w ramach którego spółka może dokonać emisji dwóch serii obligacji o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, podała spółka. Emisja pierwszej transzy o wartości do 30 mln zł planowana jest do końca roku. >>>>  

TVN   

TVN rekomenduje wypłatę dywidendy za 2014 rok w wysokości 102,07 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

CCC   

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za kwiecień 2015 r. wyniosły 217,1 mln zł i były wyższe o 21,4% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>