Oferta publiczna Wirtualnej Polski obejmowała 9.192.378 oferowanych akcji, z czego 3.339.744 nowych akcji i 5.852.634 akcji sprzedawanych przez akcjonariusza. Istniejące akcje sprzedawała spółka European Media Holding, kontrolowana przez fundusz Innova Capital.

Cena akcji została ustalona na 32 zł, cena maksymalna akcji w ofercie była ustalona wcześniej na 37 zł.

W ostatnim czasie holding Wirtualna Polska przejął m.in. Grupę Money, Domodi, Homebook i Sportowe Fakty. Na te akwizycje przeznaczył łącznie ponad 70 mln zł. Ale to nie koniec apetytów spółki, która chce kupować głównie firmy e-commerce.

>>> Czytaj też: Money.pl to nie ostatni cel Wirtualnej Polski. Spółka ma pieniądze na przejęcia

Od 20 do 30 mln zł ze środków pozyskanych z emisji nowych akcji ma natomiast trafić na spłatę zadłużenia wobec mBank i ING Bank Śląski z tytułu umowy kredytu refinansującego zawartej w marcu 2015 r., co spowoduje obniżenie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA do poziomu dwukrotności. Wirtualna Polska jest zobowiązana do tego umową z bankami.

Globalnymi koordynatorami oraz zarządzającymi księgą popytu byli Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG, oddział w Londynie. Rolę oferującego pełnił Pekao Investment Banking, współprowadzącym księgę popytu był Dom Maklerski PKO BP. Współmenedżerem oferty był Dom Maklerski mBanku.