Zgodnie z projektem uchwały, ZWZ ma przyjąć podział zysku za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. według rekomendacji zarządu i przeznaczyć cały zysk na kapitał rezerwowy.

Ovostar miał w 2014 r. 25,34 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 30,59 mln USD zysku rok wcześniej

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to jedna z wiodących agroprzemysłowych firm Ukrainy, która wchodzi do trójki liderów w kraju, produkujących jaja kurze. Grupa produkuje także m.in. olej słonecznikowy i pasze. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.