We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2014 r. miała 16,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej.

Strata operacyjna wyniosła 44,21 mln zł wobec 3,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,11 mln zł w 2014 r. wobec 100,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2014 r. wyniosła 22,64 mln zł wobec 13,46 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.