Strata operacyjna wyniosła 17,44 mln zł wobec 25,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 442,54 mln zł w 2014 r. wobec 285,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2014 r. wyniosła 162,85 mln zł wobec 8,48 mln zł straty rok wcześniej.

Działalność Groclin Group skoncentrowana jest w trzech kluczowych obszarach. Pierwszy z nich to rozwiązania elektryczne, głównie produkcja wiązek elektrycznych do samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i autobusów. Drugi to siedzenia samochodowe oraz ich poszycia. Trzeci to rozwiązania elektryczne, w tym szafy sterownicze dla kolei.