Wsparcie obejmuje m. in. udzielenie poręczeń związanych z zabezpieczeniem finansowania tej inwestycji. Po zakończeniu projektu MCAA będzie znaczącym odbiorcą chloru produkowanego przez PCC Rokita.

"Firma PCC MCAA będzie dla nas bardzo istotnym odbiorcą. Od kilku lat intensywnie prowadzimy inwestycję w Kompleksie Chlorowym, której efektem będzie całkowite przejście na technologię elektrolizy membranowej. Po zakończeniu rozruchu w drugim kwartale br. i dojściu do optymalnych parametrów pracy instalacji w trzecim kwartale br. zostanie zainstalowany ostatni z elektrolizerów i osiągnięta docelowa moc produkcyjna. Dochodzenie do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych będzie odbywało się etapami" - powiedział Klimkowski, cytowany w komunikacie.

"W związku z istotnością projektu dla PCC Rokita, spółka zawarła umowę wsparcia z PCC MCAA sp. z o.o., która realizuje inwestycję oraz umowy dotyczące udzielenia poręczeń w kolejnej rundzie finansowania tej inwestycji" - podano w informacji.

Jak wskazano, PCC Rokita udzieliło dwóch poręczeń w łącznej kwocie 80 mln zł na rzecz instytucji współfinansujących inwestycję, tj. na rzecz Alior Banku oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Poręczenia te stanowią zabezpieczenie zobowiązań PCC MCAA wynikających z udzielonych na warunkach rynkowych  kredytu oraz pożyczki.

"Poręczenia generalnie wiążą PCC Rokita do czasu uregulowania przez PCC MCAA należności wynikających z umowy kredytu oraz pożyczki. W przypadku jednak wystąpienia stosownych warunków do wcześniejszego zwolnienia poręczeń, PCC Rokita począwszy od 1 stycznia 2017 r. może wystąpić z wnioskiem do instytucji finansujących o wcześniejsze zwolnienie poręczeń, jednak ze skutkiem zwolnienia nie wcześniej niż po dniu 30 czerwca 2017 r." - czytamy dalej.

Budowany zakład będzie jedynym w Polsce producentem kwasu monochlorooctowego o wysokiej czystości, który wykorzystywany jest w wielu branżach, m.in. w produkcji środków ochrony roślin, środków higieny osobistej, tworzyw sztucznych, żywności, farmaceutyków i kosmetyków. Używany jest także w przemyśle papierniczym oraz wydobywczym.

Koszt inwestycji to ok 300 mln zł, z czego ponad 60 mln zł to przyznana przez Unię Europejską firmie PCC MCAA dotacja w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Pozostałe środki to, udzielone na warunkach rynkowych kredyty i pożyczki oraz środki własne inwestora - PCC MCAA.

Jak zaznaczono, instalacja MCAA będzie to innowacyjny na skalę światową zakład. Produkcja na poziomie do 42 tys. t/rocznie stawia go w jednym szeregu ze światowymi potentatami. Zakład do wytwarzania swoich produktów będzie wykorzystywał m.in. chlor produkowany przez PCC Rokita. W związku z przełączaniem produkcji na nową elektrolizę, miał miejsce przestój.

"Proces ten był jednak dokładnie zaplanowany i zoptymalizowany, tak aby zminimalizować skutki tej operacji. W efekcie inwestycji przede wszystkim stopniowo zwiększają się nasze moce produkcyjne chloru. Nadwyżki w znaczącym stopniu będzie odbierała instalacja MCAA, co zgodnie z przyjętymi założeniami powinno mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki PCC Rokita" - powiedział wiceprezes Rafał Zdon, cytowany w komunikacie.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.