Ok. godz. 9:30 za akcję spółki płacono 110,8 zł po wzroście o 5,52% wobec kursu odniesienia.

Uniwheels jest 475. spółką notowaną na głównym rynku (i 52. zagraniczną spółką na tym rynku) oraz 8. debiutem na tym rynku w 2015 roku.

Pod koniec kwietnia Uniwheels AG dokonał przydziału 4,8 mln akcji w ramach oferty, w tym 2,4 mln nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz 2,4 mln istniejących akcji.

Inwestorom indywidualnym przydzielono 240 tys. (czyli 5%) oferowanych akcji, natomiast Inwestorom instytucjonalnym 4,56 mln (czyli 95%) akcji oferowanych. Cena emisyjna wynosiła 105 zł, a łączne wpływy z oferty (razem z akcjami sprzedawanymi) wyniosły 504 mln zł brutto. Spółka z emisji nowych akcji pozyska 252 mln zł brutto.

Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM - Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów.