Eksport w okresie styczeń-marzec 2015 r. wzrósł o 5,2 proc. r/r do 42,45 mld euro, zaś import zmniejszył się o 1 proc. r/r do 40,4 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 2 050,7 mln euro wobec minus 437,7 mln euro w pierwszych 3 miesiącach ub. roku, podano w komunikacie. 

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 49 566,9 mln USD, a import 47 193,0 mln USD (spadek odpowiednio o 10,3 proc. i o 15,5 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2 373,9 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 591,3 mln USD)" - podał także GUS.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. 

>>> Czytaj też: Żywność najtańsza od pięciu lat

Eksport do Niemiec rośnie

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 8,8 proc. r/r i wyniósł 11,66 mld euro w okresie styczeń-marzec br., zaś import w tym czasie wzrósł o 4,4 proc. r/r do 9,3 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS)

"Dodatnie saldo wyniosło 10116,2 mln zł (2771,6 mln USD, 2367,9 mln euro) wobec 7569,9 mln zł (2487,9 mln USD, 1815,2 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku" - podał GUS.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,9 proc. (w tym UE 79,6 proc.), a w imporcie - 66,6 proc. (w tym UE 60,0 proc.), wobec odpowiednio: 84,7 proc. (w tym UE 77,9 proc.) i 65,6 proc. (w tym UE 59,2 proc.) w analogicznym okresie ub. roku, podano także.

W okresie styczeń – marzec br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, Holandii, Czech, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, na Węgry i do Francji, a importu – z Chin, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Czech i Belgii. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją i Szwecją, a importu – z Rosją, Włochami, Wielką Brytanią i Holandią.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,3 proc. eksportu ogółem i 66 proc. importu ogółem (wobec odpowiednio 65,9 proc. i 67,2 proc. przed rokiem), podsumował Urząd.

Handel z Ukrainą i Rosją zamiera

Eksport polskich towarów na Ukrainę zmniejszył się o 29,3 proc. r/r do 701,2 mln USD w okresie styczeń-marzec br., do Rosji - odnotował spadek o 42,4 proc. r/r do 1 354,3 mln USD, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport na Ukrainę zmniejszył się w tym okresie o 16,1 proc. r/r i wyniósł 608,2 mln euro, a do Rosji - o 31,9 proc. do 1 170,3 mln euro, podano w komunikacie.

"W pierwszym kwartale br. Ukraina zajmowała osiemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste czwarte - w imporcie (w analogicznym okresie ub. roku odpowiednio piętnaste i dwudzieste miejsce). Obroty z Ukrainą spadły w eksporcie o 14,1 proc. w zł (29,3 proc. w USD, 16,1 w euro), a w imporcie o 24,5 proc. w zł (37,7 proc. w USD, 26,2 proc. w euro) w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,4 pkt proc. i wyniósł 1,4%, natomiast w imporcie był niższy o 0,3 pkt proc. i stanowił 0,8 proc. Dodatnie saldo wyniosło 1162,2 mln zł (312,6 mln USD, 272,1 mln EUR) wobec 1124,0 mln zł (368,6 mln USD, 269,5 mln EUR) w I kwartale ub. roku" - podano w komunikacie.

Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z okresem styczeń - marzec ub. roku o 1,5 pkt proc. i wyniósł 2,8 proc., w imporcie był niższy o 4,7 pkt proc. i stanowił 6,9 proc. Ujemne saldo wyniosło 6897,7 mln zł (minus 1923,9 mln USD, minus 1612,8 mln euro) wobec minus 12526,4 mln zł (minus 4104,6 mln USD, minus 3001,4 mln euro) przed rokiem.

>>> Czytaj też: 4054,89 zł - tyle w pierwszym kwartale tego roku zarabiał przeciętny Polak