Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję wysokości 154 zł, zaś we wtorek ok. godz. 15:30 kurs akcji wynosił 165,35 zł, po wzroście o 0,33% wobec ostatniego zamknięcia.

"Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do rynku akcji w Polsce (WIG powyżej 60 tys. pkt). Poprawa sytuacji makro oraz napływ oszczędności do funduszy będą wspierać ceny akcji małych i średnich spółek. W związku z 'Grecją' możliwa jest korekta na WIG20, którą naszym zdaniem należy wykorzystać do kupna akcji" - czytamy w raporcie miesięcznym.