Łączący się z nim BNP Paribas Bank Polska odnotował spadek zysku netto do 13,9 mln zł z 24,6 mln zł w I kw. 2014 r., podały banki.

Do spadku zysku netto przyczyniły się w obu przypadkach koszt integracji, na poziomie 35,6 mln zł dla BGŻ i 6,5 mln zł dla BNP. Po wyeliminowaniu wpływu tego zdarzenia zysk netto w I kwartale wyniósłby odpowiednio: 43,3 mln zł i 19,2 mln zł.

Wynik odsetkowy Banku BGŻ wyniósł w I kw. 2015 r. 253,7 mln zł wobec 270,6 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,5 proc. wobec 3 proc. w I kwartale 2014 r.

Wynik z tytułu opłat i prowizji Banku BGŻ wyniósł w I kw. 2015 r. 71,9 mln zł wobec 72,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 1 proc.  r/r. 

>>> Czytaj też: Akcje BGŻ BNP Paribas mają wejść do obrotu na giełdzie 18 maja

Wynik odsetkowy BNP Paribas Banku Polska wyniósł w I kw. 2015 r. 135,9 mln zł wobec 139,6 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,7 proc. wobec 2,9 proc. przed rokiem.

Wynik z tytułu opłat i prowizji BNP Paribas Banku Polska wyniósł w I kw. 2015 r. 38,6 mln zł wobec 35,0 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na koniec marca 2015 r. łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom BGŻ wyniosła 31,4 mld zł i była o 13,1% wyższa niż rok wcześniej. Portfel kredytowy klientów sektora rolno-spożywczego wzrósł o 12% r/r do 13,9 mld zł, co dało bankowi ponad 30 proc. udziału w tym segmencie rynku. Wolumen depozytów klientów wzrósł r/r o 10,2 proc. do 29,9 mld zł.

Na koniec marca 2015 r. łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom BNP Paribas wyniosła 19,4 mld zł i była wyższa o 5,6 proc. r/r. Największy przyrost w porównaniu z marcem 2014 r. (o 239,9 mln zł, tj. 2,9 proc.) odnotował portfel kredytów komercyjnych dla firm. Wolumen depozytów klientów wzrósł r/r o 17,5% do 12,0 mld zł.

"Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych na początku bieżącego roku, Bank BGŻ i BNP Paribas Bank Polska umocniły pozycje rynkowe oraz zwiększyły sprzedaż w segmencie agro w przypadku pierwszego banku oraz w kredytach dla firm i kredytach gotówkowych w przypadku drugiego" - powiedział prezes połączonego banku Józef Wancer, cytowany w komunikacie.

Pierwszy kwartał 2015 r. był ostatnim okresem, za który oba banki opublikowały wyniki finansowe w formie oddzielnych raportów. Wyniki za pierwsze półrocze 2015 r. połączonego Banku BGŻ BNP Paribas będą już publikowane w formie jednego raportu okresowego.