Strata operacyjna wyniosła 2,57 mln zł wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,47 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 34,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 3,22 mln zł wobec 2,31 mln zł  straty rok wcześniej.

Solar Company S.A. jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od kwietnia 2012 r.