Konsensus rynkowy wynosił 22-22,8 mld euro nadwyżki.

W marcu 2015 r. eksport państw strefy euro (wyrównany sezonowo) wzrósł o 11% w ujęciu rocznym i wyniósł 182,4 mld euro, zaś import wzrósł o 7 proc. rok do roku i wyniósł 159,1 mld euro.