Walne ustaliło dzień dywidendy na 16 czerwca.  Natomiast wypłata dywidendy nastąpi w ratach w dwóch terminach: 6 sierpnia do akcjonariuszy trafi kwota 8 497 062 zł  tj. 0,40 zł na jedną akcję i 26 listopada kwota 12 745 593 zł tj. 0,60 zł na jedną akcję.  

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent i dystrybutor techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Spółka jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm - producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od kwietnia 2010 r.