"Rada giełdy pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu giełdy w sprawie podziału zysku spółki za rok 2014, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 100 732 800,00 zł, co oznacza wysokość dywidendy 2,4 zł na jedną akcję i stanowi 89,9% skonsolidowanego zysku netto spółki za rok obrotowy 2014, przypadającego akcjonariuszom GPW. Jednocześnie zarząd giełdy informuje, że w dniu 20 maja 2015 r. podjął decyzję w sprawie rekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki terminów: 15 lipca 2015 r. jako dnia dywidendy oraz 4 sierpnia 2015 r. jako dnia wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej GPW informowała, że zarząd zamierza wystąpić do rady giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 100,73 mln zł, co daje 2,4 zł na jedną akcję.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.